Cargospy - Privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika

Üldine teave

 

Cargospy OÜ eesmärk on pakkuda klientidele vastutustundlikku ja personaalset teenust. Selleks peab Cargospy OÜ teie isikuandmeid töötlema, et tagada toimivus portaalis cargospy.eu. Cargospy OÜ kaitseb teie privaatsust ja kohustub kaitsma teie isikuandmeid, kui kasutate portaali cargospy.eu.

Seda privaatsuspoliitikat kohaldatakse juhul, kui kasutate ja/või külastate portaali cargospy.eu kooskõlas kasutustingimustega (edaspidi „Kasutustingimused"); sealhulgas, seda privaatsuspoliitikat kohaldatakse kõigi teenuste suhtes, mida pakutakse portaalis cargospy.eu. 

Cargospy OÜ pakub teile võimalust teatud määral kontrollida teie isikuandmete kogumist, kasutamist ja levitamist portaalis cargospy.eu, nagu on kirjeldatud käesolevas privaatsuspoliitikas ja küpsistepoliitikas. 

On oluline, et tutvuksite privaatsuspoliitikaga ja loeksite selle läbi ning usaldaksite seda, kuidas portaal cargospy.eu teie isikuandmeid töötleb.

Cargospy OÜ täidab kohaldatavaid andmekaitset käsitletavaid seadusi ja määruseid, sealhulgas isikuandmete kaitse üldmäärust (EL) 2016/769.

 

Vastutav andmetöötleja

 

Cargospy OÜ on vastutav töötleja ja vastutab kõigi kogutud isikuandmete ja nende töötlemise eest portaalis cargospy.eu. 

 

Cargospy OÜ

Reg. No.: 12773983

Läänemere tee 24-6,

13913 Tallinn, Estonia

E-post: [email protected]

Telefon: +372 5463 1142

 

Muudatused

 

Teenus, mida pakub Cargospy OÜ, areneb pidevalt ja kehtivad andmekaitseseadused võivad muutuda, mis tähendab, et Cargospy OÜ võib portaalis cargospy.eu kasutatavat privaatsuspoliitikat ilma eraldi teatamata uuendada või muuta. Seepärast on oluline, et loeksite privaatsuspoliitikat iga kord, kui külastate portaali cargospy.eu. 

 

Alaealised

 

Cargospy OÜ kehtestab portaali cargospy.eu kasutamiseks kindla vanusepiirangu. Alla 18-aastased isikud ei tohi seega Cargospy OÜ portaalile cargospy.eu isikuandmeid esitada. 

 

Portaalis cargospy.eu kogutavad andmed

 

Andmed, mida esitate Cargospy OÜ portaalile cargospy.eu

 

Registreerimine

 

Cargospy OÜ kogub isikuandmed, mida esitate Cargospy OÜ-le seoses konto registreerimisega. Portaalis cargospy.eu peate looma konto teenuse kasutamiseks. Konto registreerimisel peate sisestama järgmised andmed:

1. E-posti aadress

2. Login

3. Parool

 

Kasutaja profiil

 

Cargospy OÜ kogub isikuandmed, mida esitate Cargospy OÜ-le seoses kasutaja profiili täitmisega. Portaali cargospy.eu kasutamiseks peate täitma kasutaja profiili cargospy.eu portaalis. 

Isiklik profiili täitmisel peate sisestama järgmised andmed:

1. Nimi

2. Perekonnanimi

3. Telefoninumber 

4. Riik

5. Linn

 

Ärikliendi profiili täitmisel peate sisestama järgmised andmed:

1. Firma nimi

2. Reg. number

3. Telefoninumber

4. Riik

5. Linn

 

cargospy.eu teenuse haldamine

 

Cargospy OÜ kogub isikuandmeid, mida esitate samuti seoses portaali haldamisega. Võttes ühendust klienditoega või muul viisil andmeid andes portaalis cargospy.eu peate samuti edastama isikuandmed.

 

Teenuse kasutamine

 

Samuti kogub Cargospy OÜ portaali cargospy.eu kaudu saadud andmeid, sealhulgas ka teie konto kasutamise kaudu saadud andmeid. 

See tähendab, et Cargospy OÜ salvestab ja töötleb andmeid selle kohta, kuidas te cargospy.eu portaali kasutate, näiteks teie kuulutused või kirjavahetus teie ja Cargospy OÜ vahel.

 

Isikuandmete töötlemise eesmärgid portaalis cargospy.eu 

 

Allpool on kirjeldatud cargospy.eu portaali eesmärke, see tähendab teie isikuandmete töötlemise eesmärke ja sellise töötlemise õiguslikke aluseid.

 

Konto registreerimine

 

Andmete töötlemine on vajalik, et saaksite avada konto. Kõik online-ettevõtted nõuavad, et teie kui teenuse kasutaja registreeriks Teenuse osana konto. 

Lepingu täitmine. Isikuandmete kogumine ja töötlemine on vajalik selleks, et Cargospy OÜ täidaks kohustusi, mis tal on teie ja Cargospy OÜ vahel Kasutustingimuste kohaselt.

 

Teenuse ja teie andmete haldamine

 

Töötlemine on vajalik teenuse haldamiseks, sealhulgas teenuse ja teie andmete haldamine. Teenuse haldamine on samuti vajalik teie ja Cargospy PÜ vahelise kliendisuhte säilitamiseks.

Lepingu täitmine. Isikuandmete kogumine ja töötlemine on vajalik selleks, et Cargospy OÜ täidaks kohustusi, mis tal on teie ja Cargospy OÜ vahel Kasutustingimuste kohaselt.

 

Kohandatud ja personaalse teenuse pakkumine

 

Töötlemine on vajalik teenuse kohandatud sisu loomiseks, pakkudes teile kui teenuse kasutajale koos asjakohaste soovitustega konkreetseid pakkumisi ja muid sarnaseid toiminguid.

Lepingu täitmine. Isikuandmete kogumine ja töötlemine on vajalik selleks, et Cargospy OÜ täidaks kohustusi, mis tal on teie ja Cargospy vahel Kasutustingimuste kohaselt.

 

Kvaliteetse klienditeeninduse pakkumine

 

Cargospy OÜ pakub klienditeenindust e-posti teel ja vestluse vormis. Cargospy OÜ kasutab teie esitatud infot seotud kaebuste ja probleemide (nt süsteemivead cargospy.eu kodulehel) uurimiseks, lahendamiseks ja neile vastamiseks.

Lepingu täitmine. Isikuandmete kogumine ja töötlemine on vajalik selleks, et Cargospy OÜ täidaks kohustusi, mis tal on teie ja Cargospy OÜ vahel sõlmitud lepingu kohaselt. Juhul, kui Cargospy OÜ klienditeenindusega võtab ühendust isik, kes ei ole klient, põhineb töötlemine õigustatud huvil. Töötlemine on teie probleemi haldamisel vajalik nii Cargospy OÜ kui teie huvide rahuldamiseks.

 

Teenuse kuritarvitamise vältimine ning Cargospy OÜ ja/või teie vastu suunatud rikkumiste ennetamine, vältimine ja uurimine.

 

Isikuandmete töötlemine on vajalik pettuste või muude kuritegude ennetamiseks ja uurimiseks.Isikuandmete töötlemine on vajalik ka selleks, et tõkestada ja uurida ahistamist, teie kontole ebaseadusliku sisselogimise katseid või muid seadusega või teie ja Cargospy OÜ vahel sõlmitud lepinguga, samuti Cargospy OÜ reeglitega keelatud tegevusi. Peale selle on töötlemine vajalik ohutu ja turvalise pakkumiseks, cargospy.eu IT-keskkonna parandamiseks ja arendamiseks ning teie ja teie konto kaitsmiseks rünnete ja sissetungimise eest.

Lepingu täitmine. Isikuandmete töötlemine on vajalik selleks, et Cargospy OÜ ja teie, kui teenuse kasutaja täidaks kohustusi, mis teil on teie ja Cargospy OÜ vahel sõlmitud lepingu kohaselt. Kui teie ja Cargospy OÜ vahelise lepingu täitmiseks pole vastavalt Kasutustingimustele isikuandmete töötlemine vajalik, põhineb töötlemine seaduslikul huvil kuritarvitamise eest kaitsmise, ennetamise ja vältimise eesmärgil cargospy.eu portaalis, samuti Cargospy OÜ või teie kui kasutaja vastu suunatud rikkumise ennetamise ja uurimise eesmärgil. 

 

cargospy.eu turustamine

 

Cargospy OÜ töötleb isikuandmeid, et edendada oma tooteid, teenuseid ja kampaaniaid.

Samuti töötleb Cargospy OÜ isikuandmeid profiilide koostamise kaudu, et pakkuda teile kui kasutajale kohandatud pakkumisi ja turundusteateid. Saate igal ajal loobuda isiklikest pakkumistest, mis on loodud profiili koostamise kaudu, keelates isiklike pakkumiste ja turundusteadete saatmise oma konto kaudu. Samuti saate kasutajana konto seadete kaudu loobuda otseturunduse saamisest. 

Õigustatud huvi. Töötlemine põhineb Cargospy OÜ teenuse, sealhulgas Cargospy OÜ korraldatud või sponsoreeritud ürituste turustamise õigustatud huvil.

 

Teabevahetus

 

Cargospy OÜ suhtleb teiega erinevate sidekanalite kaudu, näiteks e-post, mobiiltelefoninumber, teenuse märguanded ja muudel sarnased viisid. Cargospy OÜ sõnumid võivad sisaldada Cargospy OÜ uudiseid, teenuse saadavalolekut ja turvalisust, meeldetuletusi ja turundusteateid, mis on seotud cargospy.eu portaaliga. 

Lepingu täitmine. Mõned teated on Cargospy OÜ-le vajalikud, selleks, et täita teie ja Cargospy OÜ vahel sõlmitud lepingust tulenevaid kohustusi, näiteks turvalisuse ja õigusteabe edastamine.

Õigustatud huvi. Mõni teabevahetus põhineb õigustatud huvil saata teavet Cargospy OÜ kohta ning turundusteateid Cargospy OÜ teenuste ja toodete kohta.

 

Arendamine, küsitluste läbiviimine ning ärianalüüside ja statisliliste arvutuste tegemine

 

Isikuandmete töötlemine on vajalik teenuse arendamiseks ja täiustamiseks ning teenuse kasutajasõbralikuks tegemiseks. Cargospy OÜ analüüsib muuhulgas teenuse kasutusmustreid, et oleks võimalik võtta kasutusse täiustamis-ja arendusmeetmeid.

Õigustatud huvi. Isikuandmete töötlemine põhineb ettevõtte õigustatud huvil teenust täiustada ja arendada ning pakkuda Cargospy OÜ klientidele kasutajasõbraliku teenust cargospy.eu portaalil.

 

Cargospy OÜ-ga seotud juriidiliste kohustuste täitmine

 

Isikuandmete töötlemine on vajalik Cargospy OÜ juriidiliste kohustuste täitmiseks õiguslike nõuete, kohtuotsuste või ametlike otsuste alusel. Cargospy OÜ kohustus on järgida kohaldatavaid seadusi, mis käsitlevad näiteks teenuste osutamise seadusi, raamatupidamist.

Õigustatud huvi. Isikuandmete töötlemine on vajalik Cargospy OÜ-l ühe või mitme juriidilise kohustuse täitmiseks. 

 

Töötlemine muudel eesmärkidel

 

Põhireegel on, et teie isikuandmeid töödeldakse ainult konkreetsetel eesmärkidel, mille jaoks teie isikuandmeid koguti. Teie isikuandmeid võidakse siiski töödelda ka muudel eesmärkidel, tingimusel et need eesmärgid on kooskõlas esialgse eesmärgiga, milleks teie isikuandmeid koguti. Näiteks võib Cargospy OÜ teie isikuandmeid (teistel eesmärkidel) töödelda õiguslikel põhjustel.

 

Andmete säilitamise aeg

 

Cargospy OÜ ei säilita teie isikuandmeid kauem, kui see on määratud eesmärkideks vajalik. Cargospy OÜ säilitab teie isikuandmeid kuni kliendisuhte lõppemiseni. Cargospy OÜ võib säilitada andmeid kolme aasta jooksul pärast seda, kui kliendisuhted on lõppenud. Õiguslikud nõuded või ametlikud otsused võivad seda aega pikendada. Seejärel andmed kustutatakse. Siiski võite paluda, et Cargospy OÜ muudaks teie isikuandmed anonüümseks varem, tingimusel et kliendisuhe on lõppenud ja et Cargospy OÜ ei vaja isikuandmeid, et täita oma juriidilisi kohustusi.

Juhul kui te ei soovi saada Cargospy OÜ turundusteateid, peatab Cargospy OÜ teie isikuandmete töötlemise sellel konkreetsel eesmärgil. Sama kehtib ka siis, kui teie ei anna oma nõusolekut.

Cargospy OÜ võib säilitada mõned teie isikuandmed kauem kui kolm aastat pärast kliendisuhete lõppemist, et täita oma juriidilisi või regulatiivseid kohustusi ja/või litsentsitingimusi. Näiteks on Cargospy OÜ kohustus säilitada teie teatud isikuandmeid kuus aastat alates selle aasta lõpust, mil arvestusperiood on lõppenud vastavalt raamatupidamise seadusele (1997/1336). Cargospy OÜ töötleb ainult neid isikuandmeid, mis on nende konkreetsete eesmärkide saavutamiseks vajalikud. Cargospy OÜ võib teie isikuandmeid töödelda ka rohkem kui kolm aastat pärast kliendisuhete lõppemist, kui isikuandmed on vajalikud käimasoleva kohtuprotsessi jaoks.

 

Isikuandmete jagamine ja edastamine

 

Isikuandmete avalikustamine

 

Cargospy OÜ töötleb teie isikuandmeid rangelt konfidentsiaalsena ja avalikustab neid kolmandatele isikutele ainult kooskõlas selle privaatsuspoliitika ning isikutele, kes on volitatud isikuandmeid töötlema ja kes on võtnud endale kohustuse järgida konfidentsiaalsuse nõuet või kelle suhtes kehtib õigusaktides sätestatud konfidentsiaalsusnõue. Muul juhul jagab Cargospy OÜ teie isikuandmeid kolmandate isikutega ainult juhul, kui olete selleks nõusoleku andnud.

Cargospy OÜ võib teie isikuandmeid avaldada juhtudel, kus seda nõuab seadus, määrus või asutuse (politsei, maksuamet või muud asutused) taotlus. Cargospy OÜ võib teie andmeid avalikustada ka juhtudel, kui kahtlustab, et toime on pandud kuritegu.

 

Isikuandmete töötlejad

 

Teenuse pakkumiseks portaalil cargospy.eu kasutab Cargospy OÜ andmetöötlejaid – ettevõtteid, kes töötlevad isikuandmeid Cargospy OÜ nimel ja selle juhiste kohaselt. Cargospy OÜ kasutab järgmisi isikuandmete töötlejaid:

1. IT-ettevõtted, mis pakuvad vajalikuks toimimiseks IT-lahendusi ning teenuse portaalil cargospy.eu ja Cargospy OÜ muude tegevuste tehnilist tuge ja hooldust.

2. Turundusettevõtted, nagu meedia- ja reklaamiagentuurid ning sidusettevõtted.

Isikuandmete jagamine andmetöötlejatele toimub ainult eesmärkidel, mille jaoks Cargospy OÜ on kogunud isikuandmeid, näiteks selleks, et täita Kasutustingimuste kohaselt online-teenuse cargospy.eu sätestatud Cargospy OÜ kohustusi.

 

Muud ettevõtted

 

Cargospy OÜ jagab isikuandmeid teiste ettevõtetega, kellega see teeb koostööd, kuid kes ei tegutse isikuandmete töötlejana, st ettevõte on sõltumatu vastutav töötleja. See tähendab, et need ettevõtted otsustavad sõltumatult, kuidas isikuandmeid töödeldakse.

Cargospy OÜ jagab isikuandmeid järgmiste äriühingutega, kes sõltumatult isikuandmete eest vastutavad:

1. Maksekeskus AS (kaardimaksed, pangalingid ja muud makseteenused)

2.Teenuse esindajad portaalis cargospy.eu 

Kui teie isikuandmeid jagatakse ettevõttega, mis töötleb teie isikuandmeid sõltumatult, kohaldatakse selle ettevõtte privaatsuspoliitikat ja isikuandmete käsitlemise tavasid. 

Täpsema info saamiseks ettevõtete kohta, kes iseseisvalt sinu isikuandmeid töötlevad, võta palun ühendust Cargospy OÜ-ga. Cargospy OÜ võib esitada andmed vastavalt teie taotlusele juhul, kui see pole vastuolus Cargospy OÜ huvidega.

 

Isikuandmete edastamine

 

Cargospy OÜ püüab alati teie isikuandmeid töödelda nii palju kui võimalik Euroopa Liidu (EL) ja Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) piires. Kui isikuandmete edastamine väljapoole EL-i/EMP-d on vajalik näiteks isikuandmete jagamiseks andmetöötlejaga, kes asub või säilitab ise või alltöövõtja kaudu isikuandmeid väljaspool EL-i/EMP-d asuvas riigis, võtab Cargospy OÜ vajalikud ja mõistlikud õiguslikud, tehnilised ja korralduslikud meetmed tagamaks, et kaitse tase on sama kui EL-is/EMP-s. Isikuandmete edastamisel riiki, mis asub väljaspool EL-i/EMP-d, on kaitse tase tagatud kas Euroopa Komisjoni otsusega, et asjaomane riik tagab piisava kaitse taseme, või on ettevõte seotud andmekaitseraamistikuga “Privacy Shield” (Privaatsuse kaitse) või EL-i lepingu tüüptingimustega. Muud asjakohased kaitsemeetmed on vastuvõtjariigis heakskiidetud käitumisjuhendi ja ettevõttesiseste siduvate eeskirjade kohaldamine. Juhtudel kui Cargospy OÜ edastab isikuandmeid Ameerika Ühendriikidesse, toetavad töötlemist kas EL-i lepingu tüüptingimused või on ettevõte seotud andmekaitseraamistikuga Privacy Shield (Privaatsuse kaitse).

 

Teie õigused

 

Juurdepääsuõigus

 

Teil on õigus pääseda juurde oma isikuandmetele, see tähendab kirjele selle kohta, milliseid isikuandmeid teie kohta töötleb Cargospy OÜ, tingimusel et andmed ei mõjuta teiste õigusi ja vabadusi ning juurdepääs pole isikuandmetele seadusega kehtestatud nõuete kohaselt keelatud. Pange tähele, et juhtudel, kui Cargospy OÜ saab taotluse andmetele juurdepääsuks, võib Cargospy OÜ nõuda teilt lisateavet, et tagada taotluse tõhus menetlemine ja andmete avaldamine õigele isikule. 

 

Andmete parandamise õigus

 

Teil on õigus lasta oma valed isikuandmeid parandada ning esitatud eesmärgil oma mittetäielikke isikuandmeid täiendada.

Teenuse kliendina saate oma kontaktandmeid ise oma konto kaudu uuendada. Muude andmete parandamiseks või täiendamiseks tuleb ühendust võtta Cargospy OÜ-ga.

 

Õigus olla unustatud

 

Teil on õigus taotleda, et Cargospy OÜ kustutaks või eemaldaks kõik või mõned isikuandmed, näiteks juhul kui isikuandmeid ei ole enam vaja koguda või muul viisil töödelda.

Pange tähele, et Cargospy OÜ võib keelduda teie taotlusest oma isikuandmete kustutamiseks või eemaldamiseks juhtudel, kui töötlemine toimub Cargospy OÜ-ga seotud juriidiliste kohustuste tõttu, näiteks raamatupidamise seaduse alusel. Samuti võib Cargospy OÜ keelduda teie isikuandmete kustutamise ja eemaldamise taotlusest, kui Cargospy OÜ-l on töötlemiseks põhjendatud õigustatud huvi või kui see on vajalik, et Cargospy OÜ saaks kindlaks määrata, nõuda või kaitsta õiguslikke nõudeid.

 

Õigus töötlemise piiramisele

 

Teil on teatud määral õigus taotleda, et teie isikuandmete töötlemist piirataks, näiteks kui vaidlustate oma isikuandmete täpsuse või töötlemine on ebaseaduslik, kuid te ei soovi, et teie isikuandmeid kustutaks. Teie isikuandmete töötlemine võib piirduda ka õiguslike nõuete kehtestamise, jõustamise või kaitsmisega ja juhtudel, kui töötlemine põhineb õigustatud huvil ulatuses, mis on vajalik kindlaks määramiseks, kas Cargospy OÜ-l on õigustatud huve, mis on kaalukamad kui teie õigustatud alused.

Pange tähele, et Cargospy OÜ õigus on teie isikuandmeid säilitada teie isikuandmete töötlemise piiramise ajal ja neid isikuandmeid töödelda, et määrata kindlaks, jõustada või kaitsta õiguslikke nõudeid või kaitsta muid füüsilisi või juriidilisi isikuid. Samuti võib Cargospy OÜ selliseid andmeid töödelda juhtudel, kus olete oma nõusoleku andnud, või olulise avaliku huviga seotud põhjustel.

 

Õigus esitada vastuväiteid

 

Teil on õigus vaidlustada oma isikuandmete teatavat liiki töötlemist Cargospy OÜ-s, näiteks töötlemist otseturunduse eesmärgil ja töötlemiseks, mida toetab õigustatud huvi.

 

Otseturundus

 

Te võite igal ajal esitada vastuväiteid otseturundusega seotud töötlemise kohta, sealhulgas profiilide koostamine (kogutud isikuandmete analüüs), eeldusel et profiilide koostamine on seotud otseturundusega.

Teenuse kasutajana saate oma konto seadete abil valida, milliseid sidekanaleid Cargospy OÜ võib teile turundusteadete saatmiseks kasutada. Kui te ei soovi üldse turundusteateid saada, peatab Cargospy OÜ teile nende saatmise ja lõpetab sellega seoses teie isikuandmete töötlemise.

 

Õigustatud huvi

 

Juhul kui Cargospy OÜ tugineb töötlemise toetamiseks õigustatud huvile, võite sellist töötlemist vaidlustada.

Pange siiski tähele, et Cargospy OÜ võib jätkata isikuandmete töötlemist, kui tal on selleks kaalukad põhjused. See tähendab, et Cargospy OÜ huvid on kaalukamad kui teie huvid. Vastasel juhul võib Cargospy OÜ teie isikuandmeid töödelda vaid kohtumenetluste kindlaks määramiseks, teostamiseks või kaitsmiseks.

 

Õigus andmete ülekantavusele

 

Kui teie isikuandmete töötlemine põhineb kas teie nõusolekul või teie ja Cargospy OÜ vahelise lepingu täitmisel portaalis cargospy.eu ning teie isikuandmeid esitatakse teile ja töötlemine on automaatne, on teil õigus nõuda andmete edastamist teisele andmetöötlejale (õigus andmete ülekantavusele). Isikuandmete ülekandmine on võimalik ainult juhul, kui see pole vastuolus Cargospy OÜ tegevusega.